CEO công ty tỷ USD Mailchimp: Nếu phải tìm một công việc ‘tay trái’ để kiếm thêm tiền, đây là nghề tôi sẽ làm

Ben Chestnut, đồng sáng lập và CEO Mailchimp chọn làm freelancer nếu phải tìm một công việc để có thêm thu nhập. Read more »