Giữa mùa dịch, công ty của bầu Hiển lập kỷ lục nhập khẩu 150.000 tấn điều thô

T&T Group cho biết từ nay đến cuối năm dự kiến sẽ tiếp tục nhập khẩu từ 120.000 đến 150.000 tấn điều thô phục vụ chế biến xuất khẩu... Read more »