Video loài cua đỏ ở đảo Giáng sinh ngấu nghiến nhai thịt con đang gây bão và sự thật đằng sau

Hổ dữ không ăn thịt con, cớ sao cua đỏ lại xơi hết mình? Nhưng thực ra mọi chuyện đều có lý do. Read more »