Valentino kiện chủ thuê mặt bằng ở Đại lộ số 5 yêu cầu kết thúc sớm hợp đồng

Phải đóng cửa từ giữa tháng 3, Valentino không có khả năng tiếp tục chi trả số tiền thuê mặt bằng đắt đỏ ở Đại lộ số 5. Read more »