Ngân hàng ‘ting ting’ thưởng 2/9: Sống bằng lương, giàu bằng thưởng hay nhờ… tưởng tượng

So với mọi năm, việc chia thưởng cho nhân viên ở các ngân hàng dịp 2/9 năm nay có vẻ trầm lắng hơn. Read more »