Economist: Dịch Covid-19 sẽ khiến môi trường công sở ‘đen tối’ hơn cho nhân viên văn phòng

Họp hành lắm, thư điện tử nhiều, khó thăng tiến làm việc vất vả hơn. Read more »