‘3 chàng ngự lâm pháo thủ’ của BuyMed và bí quyết ‘nuôi’ startup lớn nhanh như thổi: Đi từng bước nhỏ, phát triển dựa vào nhu cầu thị trường và ưu tiên hiệu quả kinh doanh

Ra đời chưa đến 2 năm, song thuocsi.vn đã gọi được 3 triệu USD từ các vòng gọi vốn tiền Serie A. Sở dĩ startup này có thể đi... Read more »