Ai rồi cũng khác nhưng “lột xác” như cựu trưởng nhóm HKT thì thật đáng kinh ngạc!

Sự trở lại của cựu trưởng nhóm HKT rất đáng trông đợi trong "Quý ông đại chiến". Read more »