Bỏ Google, tiến sĩ khoa học về Việt Nam làm giải mã gen từ nước bọt

Có một người Việt đam mê trí tuệ nhân tạo (AI) đã rời Google để khởi nghiệp Genetica với mong muốn phân tích gen cho chính người Việt Nam. Read more »