Làm người văn minh nơi công sở: Dừng ngay việc tra tấn người khác bằng đồ ăn có mùi!!!

Ăn uống bừa bãi, không dọn dẹp vì nghĩ đã có các cô lao công làm tất. Hay ăn đồ ăn có mùi (trong khi không phải ai cũng... Read more »