Công nhân vệ sinh ở Đà Lạt làm tăng ca 13 tiếng/ngày trong dịp lễ: “Chúng tôi dọn tới đâu là vài phút sau họ lại xả ra tiếp chỗ đó…”

Suốt những ngày qua, các công nhân vệ sinh tại Đà Lạt hầu như quên ăn quên ngủ vì lượng khách đổ về quá đông kèm theo ý thức... Read more »