Muốn trở nên vĩ đại, bạn cần học cách nói “Không” với những điều tốt

Tác giả của cuốn From Good to Great, Jim Collins từng khẳng định: Tốt là kẻ thù của sự vĩ đại. Điều này có nghĩa nếu chỉ tập trung... Read more »