Founder dự án Hộp lá chuối lên tiếng sau khi bị tố dùng ảnh photoshop: Không vi phạm quy chế cuộc thi!

Đồng thời, cô đã có văn bản giải trình với ban tổ chức cuộc thi về vụ việc này. Read more »