Netflix sở hữu bí kíp đặc biệt giúp nhân viên làm việc hăng say, tạo ra 20 tỷ USD doanh thu năm 2019 dù bộ máy khổng lồ lên tới gần 9.000 người

Netflix được biết đến như là một trong những câu chuyện về thành công quản trị tuyệt vời nhất trong suốt 2 thập kỷ qua. Read more »