Ông bố “lắm chuyện” Việt Max kể chuyện dạy “thằng con trai để tóc dài”: Không bao giờ ép con vào khuôn khổ nào cả!

"Nếu Pid thực sự muốn làm điều gì, tôi sẽ để Pid trải nghiệm, va vấp, thậm chí thất bại để tìm ra bài học cho chính mình", Việt... Read more »