Tâm tư từ 2 startup đang kiên cường sống sót trong đại dịch Covid-19 – theMay và Barista School: Doanh thu chỉ đủ cho doanh nghiệp sống qua ngày, nhưng founder trưởng thành nhanh hơn bao giờ hết

Sau rất nhiều xoay xở và vẫy vùng, hiện cả theMay lẫn Vietnam Barista School vẫn đang sống sót. Với 2 founder Thanh Vân và Kim Ngọc, ngoài những... Read more »