Vietnam Venture Summit 2020: Nghe chuyện kỳ lân từ góc nhìn của Softbank, Gojek, Grab, VNG

Co-founder Gojek Nadiem Makarim, nay là Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa Indonesia, Giám đốc điều hành Softbank Ventures Asia, Giám đốc điều hành Grab Việt Nam... sẽ... Read more »