Vietravel Airlines chính thức được cấp phép bay

Theo một số thông tin trước đó, Vietravel Airlines dự kiến sẽ bay ngay trong năm 2020, thay vì chờ sang năm 2021. Read more »

Vietravel Airlines chưa được cấp phép bay, phải làm rõ năng lực tài chính

Vietravel Airlines phải làm rõ năng lực tài chính trước khi được cấp phép bay chính thức... Read more »

Vietravel Airlines: Đã thực hiện 2/5 bước để được cấp AOC, tranh thủ mùa thấp điểm và thuê được 3 tàu bay quốc tế, đang thương thảo tiếp với Vietjet, Vietnam Airlines

19 kéo dài nên tàu bay thế giới tạm dư thùa và việc tìm kiếm tàu bay để thuê thuận lợi, với giá thấp hơn trước đây rất nhiều.... Read more »

Covid-19 ảnh hưởng nặng nề, đắn đo cấp phép bay cho Vietravel Airlines

Vietravel Airlines và Cục Hàng không Việt Nam sẽ phải tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá bổ sung nhiều thông số để cập nhật vào trong dự... Read more »