Vinpearl Safari Hạ Long rộng hơn 1.100ha được duyệt quy hoạch 1/500

Ngày 6/10, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Quần thể bảo tồn... Read more »