Vingroup phủ nhận chuyện bán cổ phần Vinmec và Vinschool

Nguồn tin chính thức của Vingroup cho biết, Vinmec và Vinschool có ý nghĩa quan trọng trong hệ sinh thái của Vingroup và Vingroup vẫn cam kết phát triển... Read more »