Chủ tọa “mệt nên đọc nhầm” từng khuyên bảo 2 vợ chồng Trung Nguyên như thế nào trong toàn bộ phiên xử?

Chủ tọa phiên tòa từng gây tranh cãi khi gợi ý hai vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên nên hòa giải ngay tại tòa. Gần đây nhất, ông... Read more »