Có những câu nói tưởng là đùa nhưng lại tổn thương người ta ghê gớm: Cứ nghĩ thế là vui!

Một câu nói đùa không đúng lúc có thể sẽ khiến người khác cảm thấy tổn thương rất nhiều, và ngay cả bản thân bạn cũng bị đánh giá... Read more »