Các chuyên gia kinh tế mách nước ‘lời giải’ cho 2 nan đề của doanh nghiệp trong đại dịch – Ứng xử với lao động mất việc và tìm kiếm nguồn lực tái cơ cấu

Chúng ta có thể đào tạo các nhân sự bị mất việc bởi Covid-19 để chuyển sang các ngành xu hướng như thương mại điện tử hoặc nông nghiệp... Read more »