Xa Thi Mạn, Huỳnh Hiểu Minh mặc áo bông quay phim giữa trời hè

Hai diễn viên ghi hình nhiều mùa đông giá rét trong những ngày đầu hè tháng 4, chịu nóng với nhiều bộ phục trang dày.  Read more »