Con gái “Vua bánh mì” Kao Siêu Lực và bước ngoặt chiến lược tại ABC Bakery

Là thế hệ F2, được đào tạo ở nước ngoài, Kao Huy Minh, con gái “Vua bánh mì” Kao Siêu Lực cho biết, làm việc với những “công thần”... Read more »