Giờ mới nhận ra ẩm thực Việt Nam xuất hiện trên Master Chef nhiều đến thế này

Cho dù là bài dự thi từ phía thí sinh hay đề thi từ phía giám khảo thì ẩm thực Việt cũng đã có mặt nhiều lần trong chương... Read more »