‘Tình nhi Cách cách’ Vương Diễm khóc hội ngộ Lão Phật Gia

Sau 21 năm kể từ ngày đóng 'Hoàn Châu Cách cách', các nghệ sĩ góp mặt trong phim không khỏi xúc động khi gặp lại.  Read more »