Đạo diễn Trung Quốc muốn ‘hủy diệt’ bản gốc ‘Ngôi nhà hạnh phúc’

Thực hiện bản Trung của 'Ngôi nhà hạnh phúc', đạo diễn Trương Lực Xuyên nói đùa sẽ hủy diệt bản gốc, gây tranh cãi trên mạng.  Read more »