Fan sốc vì thần tượng 19 tuổi Trung Quốc hút thuốc

Từng khuyên bố mình bỏ thuốc, nhưng chính Vương Nguyên - thành viên nhóm TFBoys - bị chụp ảnh đang phì phèo thuốc lá. Read more »

Fan sốc toàn tập trước hình ảnh Vương Nguyên ngoan hiền của TFBoys hút thuốc lá phì phèo bên Giả Nãi Lượng

Rất nhiều bình luận trên mạng thể hiện họ không thể chịu nổi hình ảnh Vương Nguyên cầm trên tay điếu thuốc lá phì phèo như vậy. Read more »